IMRO Professioneel Naglansmiddel 100 10L

29,78

IMRO Professioneel Naglansmiddel 100 10L

  • 10L / 9,9 kg

Product
IMRO Professioneel naglansmiddel 100 is een vloeibaar naspoelmiddel voor een glanzende vaat. Kalk- en watervlekken verdwijnen en zilver behoudt zijn glas. Het product is zelfdrogend en heeft een perfecte werking bij zowel hard als zacht water.

Toepassing
Als naspoelmiddel voor vaatwasmachines met en zonder naspoeldoseervak.

Dosering
Volg de aanwijzingen op van de fabrikant van de vaatwasmachine. Doorgaans wordt een dosering tussen 0,02-0,08% gehanteerd. Bij een hoge waterhardheid dient men de dosering te verhogen. Indien geen doseervak aanwezig, 2-8 ml per 10 liter. Bij juiste dosering droogt de vaat glanzend en vlekkeloos op.

Beschrijving

IMRO Professioneel Naglansmiddel 100 10L

  • 10L / 9,9 kg

Product
IMRO Professioneel naglansmiddel 100 is een vloeibaar naspoelmiddel voor een glanzende vaat. Kalk- en watervlekken verdwijnen en zilver behoudt zijn glas. Het product is zelfdrogend en heeft een perfecte werking bij zowel hard als zacht water.

Toepassing
Als naspoelmiddel voor vaatwasmachines met en zonder naspoeldoseervak.

Dosering
Volg de aanwijzingen op van de fabrikant van de vaatwasmachine. Doorgaans wordt een dosering tussen 0,02-0,08% gehanteerd. Bij een hoge waterhardheid dient men de dosering te verhogen. Indien geen doseervak aanwezig, 2-8 ml per 10 liter. Bij juiste dosering droogt de vaat glanzend en vlekkeloos op.


Ingrediënten (EG) 648/2004 bijlage VII; 5-15% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen; <5% fosfonaten; Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blihven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bevat methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.